Cropped image
Oppdragsvilkår

Med mindre annet er avtalt, fastsettes salæret på grunnlag av oppdragets karakter, herunder dets størrelse, kompleksitet, behovet for spesialistekspertise, det oppnådde resultat og den tid som er medgått på oppdraget.

Alle utlegg i tilknytning til oppdraget vil bli fakturert særskilt i tillegg.

Merverdiavgift kommer også i tillegg etter de gjeldende regler.