Cropped image
Ansatte

Advokat og Daglig leder Trond Olsen
Utdanning:
Mai 1996 til juni 2001, Universitetet i Tromsø.
Cand. jur med fordypning i spesialfagene Bedriftsskatterett og Selskapsrett.

Januar 1996 til mars/april 1996.
University of Colorado, Denver, USA
Sosialøkonomi, Engelsk, Mattematikk og Data.

Fagområder:
Forretningsjuridisk rådgivning
Rådgivning innenfor arv og skiftebehandling
Offentlig og privat dødsbobehandling
Offentlig konkurs og skiftebehandling
Gjeldsrådgivning, gjennomføring av offentlige såvel som privat akkord
Arbeidsrett
Tvangsalgsarbeid
Fast eiendoms rettsforhold
Entreprise
Strafferett
Pengekrav
Prosedyre

Arbeidserfaring:
Dommerfullmektig ved Ofoten tingrett perioden sep. 2001 til des. 2003.
Egen advokatpraksis siden 2003.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Advokat Kenneth Solberg Hauge
Utdanning:
Aug.2003 til des. 2008, Universitetet i Tromsø
Master i rettsvitenskap med fordypning i rettshjelp og selskapsrett
Masteroppgave: "Ordinærreservasjonen i dekningsloven § 5-5"

Arbeidserfaring:
Saksbehandler ved Jusshjelpa i Nord Norge 2005-2007
Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Trond Olsen AS jan. 2009 til mai. 2011
Advokatbevilling innvilget i mai 2011

Fagområder:
Fast eiendoms rettsforhold: kjøp/salg, plan og byggesaker, tvistesaker
konsesjon og tomtefeste
Entreprise
Strafferett
Prosedyre

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Advokat Lise Marthine Jensen
Utdanning:
Aug. 2006 til mai. 2011, Universitetet i Tromsø.
Master i rettsvitenskap med fordypning i spesifalfagene barnerett og rettshjelp.
Masteroppgave: "Domstolenes adgang til å ilegge delt bosted-
barneloven § 36 annet ledd siste punktum"

Arbeidserfaring:
Saksbehandler ved Jusshjelpa i Nord Norge aug. 2008 til des. 2009
Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Anette Olsen AS aug.2011 til des.2011.
Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Trond Olsen AS siden jan.2012.

Arbeidsområder:
Barnerett- og barnevernsrett
Familie- og arverett
Fri rettshjelp
Prosedyre

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Advokat John Christian Eriksson
Utdanning:
2008 - 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø.
Fordypning i spesialfagene selskapsrett og arbeidsrett.
Masteroppgave: "Heving av kontrakt ved insolvens hos motparten".
Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Trond Olsen AS siden juli 2013.


Fagområder:
Selskapsrett
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Tvangsfullbyrdelse
Pengekravsrett
Strafferett
Familie- og arverett
Forvaltningsrett

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Advokatsekretær/økonomiansvarlig Lill Leiknes
Utdanning:
1984-1985 Handel og Kontor, Grunnkurs
1985-1986 Handel og Kontor VK I, Kontor og administrasjon
1988-1989 Handel og kontor, VK II, Språk og saksbehandling
2001-Høgskolen i Nord-Trønderlag, Administrasjon og ledelse
2003-2006 NKI Nettskolen, Regnskapsskolen
2010-Norges Eiendomsmeglerforbund, Medhjelper oppgjør

Arbeidserfaring:
1987 Lødingen kommune- helseetaten, sekretær- vikar
1987 Allkopi AS-Medarbeider- vikar
1987-1988 Lødingen Hotell, resepsjonsmedarbeider
1989 Narvik trygdekontor, Kontormedarbeider
1990-1991 NarVikar AS, kontormedarbeider
1991-1992 NOSSUN Eftf, Ekspeditør
1992-1995 Interesseforeningen i Teknologiparken, resepsjonist/sentralbordbetjent
1995-1996 Interesseforeningen i Teknologiparken,
1996-1998 Advokat Are Johnsen, sekretær
1999-2002 Sirius Consulting AS, sekretær
2002-2006 Arnøy Engros AS, medarbeider
2006- Advokatfirmaet Trond Olsen AS, advokatsekretær/økonomiansvarlig