Cropped image
Advokatfirmaet Trond Olsen AS
Advokatfirmaet Trond Olsen AS

Advokatfirmaet Trond Olsen AS er i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Kjell Øymo AS. Selskapet er eid og ledet av advokat Trond Olsen. Ansatte advokater er Kenneth Solberg Hauge, Lise Marthine Jensen og John Christian Eriksson. Ansatte advokatfullmektiger er Anniken Krane Plener og Elisabeth Wallenius. Øvrige ansatte er økonomi- og regnskapsansvarlig Lill Mette Leiknes.

Selskapet bistår privatpersoner, offentlige myndigheter og bedrifter m.m. Advokatfirmaet Trond Olsen AS tilbyr kvalifisert bistand til riktig pris. Vi er opptatt av tillit, tilgjengelighet, forutsigbarhet, kvalitet og forsvarlig fremdrift for kunden.

Vi har særlig bred erfaring innenfor de forretningsjuridiske områdene, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, kjøpsrett, arverett, bo- og skiftebehandling, tvangsfullbyrdelse, pengekravsrett, entrepriserett, strafferett med mer. 

Selskapet har forvaltningsansvar for en betydelig eiendomsportefølje for kunder.

Selskapepet bistår og rådgir på fast basis Begravelsesbyråets Lilja AS sine kunder.

Firmaet har omfattende prosedyreerfaring, hvor dommerfullmektig erfaring fra tingrett er nyttig.

Virksomheten i advokatselskapet skjer fra flotte lokaler i 3. etasje i Capitolgården, sentralt beliggende i Narvik sentrum.

Kontorfellesskapet har distriktskontor i Veksthuset på Setermoen med fast kontordag ukentlig, tirsdager fra kl. 09.00-14.30, forøvrig etter nærmere avtale.